ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικού ιατρού, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, της κάτωθι ειδικότητας:

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

 

Όποιοι ενδιαφέρονται αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών της 2ης ΥΠΕ εκδηλώνοντας προτίμηση για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας, προκειμένου να προβούμε άμεσα σε αίτηση έγκρισης πρόσληψης επικουρικού ιατρού των εν λόγω ειδικοτήτων για 36 μήνες.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο ότι δίνεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μηνιαίο χρηματικό επίδομα ως πρόσθετο κίνητρο υπηρέτησης της παραπάνω ειδικότητας επικουρικού ιατρού που θα προσληφθεί, ως οικονομικό κίνητρο σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγρ. 2 περίπτωση γ’ του Νόµου 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το άρθρο 43 παράγρ. 5 του Νόµου 4368/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας (κα Ζηκούδη, τηλ.: 22753-50212, e-mail: gni.ikarias@gmail.com).

Από τη Δ/νση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας

 

 

Δείτε το αρχείο εδώ