Λειτουργεί στο ισόγειο του Νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου κάθε μέρα από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. (πλην αργιών). Δέχεται προγραμματισμένες επισκέψεις, κατόπιν συνεννόησης με τον Ιατρό, αλλά και έκτακτες. Εξετάζονται και παρακολουθούνται συστηματικά παιδιά με νοσήματα τα οποία ανήκουν στο ευρύτατο φάσμα της Παιδιατρικής. Εξυπηρετεί 10 – 20 κλινικά περιστατικά κάθε φορά και επιπλέον αυτών, παιδιά που χρειάζονται απλώς συνταγογράφηση ή ιατρική γνωμάτευση.