Το Καρδιολογικό Τμήμα εφημερεύει κάθε μέρα, υποδεχόμενο ασθενείς από όλη την περιοχή ευθύνης του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, εντός και εκτός νήσου. Το Καρδιολογικό Τμήμα έχει στελεχωθεί με ιατρό εξειδικευμένο στην τεχνητή βηματοδότηση και ηλεκτροφυσιολογία, στις νεότερες τεχνικές υπερήχων καρδιάς, στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της αρτηριακής υπέρτασης και των δυσλιπιδαιμιών και στην παρακολούθηση και θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

Στόχος του Τμήματος είναι η εξυπηρέτηση κάθε πολίτη που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες υγείας ειδικότητας καρδιολογίας και η λειτουργία του  περιστρέφεται γύρω από αυτό.
Σημαντικός επίσης σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση νέων ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου, όχι μόνο για το ιατρικό έργο, αλλά και για τη κοινωνική τους προσφορά γενικότερα.

Ο κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος διέπεται από τη σχετική νομολογία που αφορά το δημόσιο, τις διατάξεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ιατρική δεοντολογία.
Το κλινικό έργο ακολουθεί το κλασικό πρότυπο: επίσκεψη διευθυντή και προϊσταμένης διεύθυνσης.
Οι νέες εισαγωγές εξετάζονται άμεσα, παράλληλα φυσικά με την καθημερινή φροντίδα των ήδη νοσηλευομένων ασθενών.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Οργανώνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου το οποίο περιλαμβάνει 2 κύριες ενότητες:
1. Μαθήματα από ειδικούς
2. Ανασκοπήσεις θεμάτων, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα.

Έμφαση δίνεται στη συνεχή εκπαίδευση πάνω στον ασθενή με καθημερινή αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με το μόνιμο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό του τμήματος.
Κλίνες Νοσηλείας Συνολικά 4 κλίνες.

Κλινικά Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Υπερήχων Καρδιάς Εξωτερικού Ιατρείου:
  Βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου. Λειτουργεί καθημερινά (πλην αργιών) κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου και εξυπηρετεί εξωτερικούς ασθενείς, νοσηλευόμενους ασθενείς και ασθενείς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Σε κάθε ημέρα λειτουργίας του, εξυπηρετεί 8 – 10 περιστατικά. Διαθέτει συσκευή έγχρωμης υπερηχογραφίας.
 • Εργαστήριο Δοκιμασιών Κόπωσης:
  Το εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά (πλην αργιών) κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου και εξυπηρετεί νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς (κατά μέσο όρο 8 ασθενείς, σε κάθε ημέρα λειτουργίας του). H δοκιμασία κόπωσης πραγματοποιείται σε κυλιόμενο τάπητα, που ρυθμίζεται ηλεκτρονικά, βάσει ιατρικών πρωτοκόλλων.

Υποστήριξη άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου

 • Προεγχειρητικός έλεγχος και υποστήριξη τμημάτων Παθολογικού Τομέα
 • Καθημερινά εξετάζονται και υποστηρίζονται ασθενείς χειρουργικών και παθολογικών κλινικών.
 • Αντιμετώπιση Επείγοντος περιστατικού:
  Καθημερινά εξετάζονται και υποστηρίζονται περιστατικά ιατρείου επειγόντων περιστατικών σε συνεργασία με τους Γενικούς Ιατρούς του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας και τους εφημερεύοντες ιατρούς του ιατρείου.