Εφημερίες Ιατρών

Εδώ μπορείτε να δείτε τις εφημερίες των ιατρών τον τρέχοντα μήνα, καθώς και τις εφημερίες των φαρμακείων.

Πρόγραμμα Εφημεριών Μηνός ΜΑΪΟΥ 2024

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

Έκδοση Πιστοποιητικών

Διαθεσιμότητα Ιατρείων

Πρόγραμμα Λειτουργίας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

Λίστα Χειρουργείων

Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. Α3α/οικ.97136 (Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου), η οποία έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β, 30.12.2016, Αρ.Φύλλου 4316, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οφείλουν να αναρτούν στον ιστότοπό τους Λίστα Χειρουργείου, δηλ. κατάλογο στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων βάσει κλινικής εκτίμησης της κατάστασης των ασθενών και αντίστοιχης κατηγοριοποίησης των περιστατικών.

Κατηγοριοποίηση Περιστατικών

Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1

Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Μέχρι 2 εβδομάδες

2

Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

3 – 6 εβδομάδες

3

Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία χωρίς γρήγορη εξέλιξη.

7 – 12 εβδομάδες

4

Περιστατικά με ήπια /μέτρια συμπτώματα η δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη.

12 – 24 εβδομάδες

5

Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία χωρίς γρήγορη εξέλιξη.

24 εβδομάδες και πάνω

Δείτε επίσης :

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ