Για πληροφορίες όπως βασικά στοιχεία φορέα, οικονομικά στοιχεία, παροχή υπηρεσιών κ.α. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας, δείτε:

Απολογισμός Θητείας Αναπληρωτή Διοικητή Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας 05/2016 – 05/2019

Απολογισμός Θητείας Αναπληρωτή Διοικητή Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας 05/2016 – 01/2020