Για πληροφορίες όπως βασικά στοιχεία φορέα, οικονομικά στοιχεία, παροχή υπηρεσιών κ.α. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας, δείτε την Έκθεση Πεπραγμένων 2016.