Τακτικό Ιατρείο
Το τακτικό ιατρείο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί και κατόπιν ραντεβού με τον Ιατρό. Το Οδοντιατρικό Ιατρείο παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς με συστηματικά προβλήματα υγείας.

Αντιμετωπίζονται ασθενείς με νοσήματα:

  • Αιματολογικά
  • Καρδιολογικά
  • Ενδοκρινών αδένων
  • Αυτοάνοσα
  • Ψυχιατρικά
  • Ογκολογικά
  • Νεφρολογικά
  • AIDS, HPB, HPC.

Αντιμετωπίζονται ασθενείς με νοητική υστέρηση στο ιατρείο ή υπό γενική αναισθησία στο χειρουργείο του νοσοκομείου. Αντιμετωπίζονται οι ασθενείς των κλινικών του νοσοκομείου, Παρέχεται πλήρη περίθαλψη σε χρήστες ουσιών που παρακολουθούν προγράμματα, όπως ΚΕ.Θ.Ε.Α και ΟΚΑΝΑ. Γενικά αντιμετωπίζονται όλοι οι ασθενείς που παραπέμπονται για ποικίλα προβλήματα από ιδιώτες οδοντιάτρους. Αντιμετωπίζονται όλοι οι ασθενείς με έκτακτα οδοντιατρικά προβλήματα, όπως οδονταλγίες, απόστήματα, αιμορραγίες από τη στοματική κοιλότητα, τραύματα κλπ, σε επίπεδο εφημερίας του Ιατρού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημέρευσης του Νοσοκομείου.