«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ   Εκδόθηκε η υπ’ αρ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.95505/07-12-2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) που δεν καλύφθηκαν από την αριθμ. πρωτ. Γ4γ/οικ.66053/04-09-2018 Προκήρυξη, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.67743/10-09-2019 (ορθή επανάληψη) απόφαση καθώς και θέσεων που είναι κενές και αφορούν…

Διαβάστε Περισσότερα

Εγγραφή/Επανεγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου  Ανακοινώνει Την έναρξη υποβολής ατομικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων 2019 ως ακολούθως: Οι ατομικές αιτήσεις με φωτογραφία του ενδιαφερομένου/νης και συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην έδρα της 2ηςΥ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 196-198 (κτίριο Κεράνης)  στον ΄Αγιο Ιωάννη Ρέντη από Πέμπτη  15 Νοεμβρίου έως και…

Διαβάστε Περισσότερα

Υπ’ αρ. πρ. 4840/22-10-2018 Απόφαση προκήρυξης θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρ. 4840/22-10-2018 Απόφαση προκήρυξης των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ως εξής: Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 2 Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 3 Γ.Ν. –…

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό (CPV 33696500-0)», για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για ένα χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨH ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 2/14-09-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει τoν παρακάτω Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό (CPV 33696500-0)», για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για ένα χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την…

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER – DPO) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε συνέχεια του  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR)  και του Οδηγού Προετοιμασίας – Βασικές Κατευθύνσεις Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Υ.Υ. προς συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ανωτέρω σχετικών, καλούμε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος το προσωπικό των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για την κάλυψη…

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 1 Για την προμήθεια της υπηρεσίας «AΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV90524400-0 )», του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρήσει τoν παρακάτω Δημόςιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «AΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV90524400-0 )», για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας για ένα χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 48.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη…

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – ΔΟΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ   « Ίσως είσαι απλά ένα άτομο σ΄αυτόν τον κόσμο, όμως για κάποιον μπορείς να γίνεις ολόκληρος ο κόσμος» Γίνε & εσύ εθελοντής δότης μυελού των οστωνν! Δώσε Ελπίδα, Δώσε Ζωή! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ: ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2018 8.30: Άφιξη συς Φούρνους 11.00…

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 1/26-04-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨH ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 1/26-04-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών» (CPV 33115200-1 Υπολογιστικοί τομογράφοι) προϋπολογισμού 250.000,00€ (Διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9349 επιχορήγηση…

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσίας διαρρύθμισης χώρων ισογείου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας (Επαναληπτική) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρ. 1687/19-04-2018 Πρόσκληση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, για την προμήθεια υπηρεσίας μετά υλικών διαρρύθμισης χώρων ισογείου Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, βάσει της οποίας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την υπηρεσία  μετά υλικών«Διαρρύθμιση χώρων…

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσίας διαρρύθμισης χώρων ισογείου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ  Εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρ. 1446/30-03-2018 Πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσίας διαρρύθμισης χώρων ισογείου Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, βάσει της οποίας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την υπηρεσία  «Διαρρύθμιση χώρων ισογείου στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας CPV45259000-7» μέσω FAX – 2275022477 ή μέσω ηλεκτρονικού…

Διαβάστε Περισσότερα