Ιστορική αναδρομή

Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας εδρεύει στον Άγιο Κήρυκο και αποτελεί την οργανική συνέχεια στο χρόνο του Πανικάριου Νοσοκομείου που χτίστηκε με προσωπική εργασία, δωρεές και χρήματα των μόνιμων κατοίκων της περιοχής και της Ομογένειας, προκειμένου οι κάτοικοι των νησιών μας να έχουν την περίθαλψη που δικαιούνταν. Το Πανικάριο Νοσοκομείο ολοκληρώθηκε το 1958 (έναρξη εργασιών κατασκευής στις 4/8/1957) και εγκαινιάστηκε το 1959. Η λειτουργία του  ανατέθηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.). Το 1972 ιδρύθηκε το Επαρχιακό Τμήμα Ικαρίας του Ε.Ε.Σ., αποτελούμενο από το Δήμαρχο Αγίου Κηρύκου, το Γυμνασιάρχη, το Διευθυντή του υποκαταστήματος της Ιονικής Τράπεζας και 3 άλλα επιφανή μέλη της τοπικής κοινωνίας, το οποίο επιφορτίστηκε με την διοίκηση του νοσοκομείου και με την συγκέντρωση των απαραίτητων κονδυλίων. Έως το 1987 λειτούργησε ως παράρτημα του νοσοκομείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» μαζί με το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΥ.

Το 1987 συνιστάται Κέντρο Υγείας Ικαρίας του νομού Σάμου, το οποίο συνενωμένο με το Πανικάριο αποτελούν το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας. Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας αποτελεί έως το 1992 αποκεντρωμένη μονάδα – παράρτημα του νοσοκομείου Σάμου και εν συνεχεία, με το ΠΔ 151 (ΦΕΚ73/Α/1992), μετατρέπεται σε αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. Καθ’ όλη την παραπάνω περίοδο μέχρι και τις ημέρες μας οι κάτοικοι της περιοχής και όσοι κατάγονται απ’ αυτή συνέχιζαν και συνεχίζουν να στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία κι αναβάθμιση του Νοσοκομείου και των άλλων μονάδων. Ενδεικτικά μόνο να σημειώσουμε ότι τα Περιφερειακά Ιατρεία φτιάχτηκαν από τους κατοίκους των χωριών και όλα συνοδεύονται από χώρο διαμονής των γιατρών.

Από το 1992 μέχρι το καλοκαίρι του 2011 το νοσοκομείο Ικαρίας ήταν πλήρως αυτόνομο και αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Από το καλοκαίρι του 2011 έως και 31/12/2012, το νοσοκομείο μας πέρασε σε καθεστώς διασύνδεσης με το Γ.Ν. Σάμου. Από 1/1/2013, τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία Σάμου και Ικαρίας συγχωνεύτηκαν πλήρως. Το Νοέμβρη του 2013 με το Ν.4213/2013 (ΦΕΚ 261/τ.Α) το Νοσοκομείο Ικαρίας επανήρθε σε καθεστώς διασύνδεσης με το Γ.Ν. Σάμου.