Δ/νση Ιατρικής υπηρεσίας: Ελ Σεχέτα Αλαντίν, Δ/ντης Καρδιολογίας

Χειρουργικός Τομέας: Τομεάρχης Σαφός Πέτρος , Συντονιστής Δ/ντης  Ορθοπεδικής

Παθολογικός Τομέας: Τομεάρχης Πρασσάς Πέτρος , Συντονιστής Δ/ντης Παθολογιάς

Εργαστηριακός Τομέας: Τομεάρχης Τσιακίρη Μαρία, Δ/ντρια Ακτινοδιαγνωστικής

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας:

Φαρμακείο:

Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής:

Φυσικοθεραπευτήριο: Υπεύθυνη Ράπτη Στέλλα, Ειδικότητας ΤΕ Φυσιοθεραπευτριών.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας ορίζονται ως ακολούθως:

 1. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
 2. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
 3. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
 4. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 5. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

 6. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 7. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.

 8. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.

 9. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
 10. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών.
 11. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.

 12. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης.

 13. Η φροντίδα για τη σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

 14. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

Το Φυσικοθεραπευτήριο συμβάλλει με τις φυσικοθεραπευτικές τεχνικές στην πρόληψη, τη βελτίωση και την αποθεραπεία ασθενών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, αλλά και εξωτερικών ασθενών.

Οι αρμοδιότητες των Φυσικοθεραπευτηρίου είναι:

 1. Εφαρμογή ειδικών τεχνικών κινησιοθεραπείας για την βελτίωση της μυϊκής δύναμης, της αντοχής και του συντονισμού των κινήσεων.

 2. Εφαρμογή των κατάλληλων φυσικών μέσων ώστε να ανακουφίσουν από τον πόνο, να αυξήσουν το εύρος κίνησης και να προετοιμάσουν τον ασθενή για την κινησιοθεραπεία.

 3. Εφαρμογή σε νευρολογικές παθήσεις του Κ.Ν.Σ. και Π.Ν.Σ. νεώτερων νευροαναπτυξιακών τεχνικών νευρομυικής επανεκπαίδευσης.

 4. Επανεκπαίδευση της βάδισης σε ομαλό και ανώμαλο έδαφος και άνοδος – κάθοδος κλίμακος.

 5. Εφαρμογή τεχνικών με χρήση ειδικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας για την εκτέλεση νεώτερων θεραπευτικών τεχνικών.

 6. Συμμετοχή στην ομάδα Αποκατάστασης για κάθε θεραπευτικό και ερευνητικό στόχο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στις αρμοδιότητες του Βιοπαθολογικού – Βιοχημικού Τμήματος συγκαταλέγονται η διενέργεια αξιόπιστων εξετάσεων κατηγοριών:

 1. Αιματολογικές.

 2. Μικροβιολογικές.

 3. Βιοχημικές.

 

Επίσης, το Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα είναι υπεύθυνο με τη συνεργασία του υπόλοιπου ιατρικού προσωπικού στη διαχείριση Αίματος και παραγώγων αυτού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Ακτινολογικό Εργαστήριο προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και επεμβατικής ακτινολογίας, μέσω διενέργειας ακτινογραφιών, ακτινοσκοπήσεων, μαστογραφίας, υπερήχων και triplex.  

Για ραντεβού παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 09:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2275 3 50257.