Λειτουργούν στο ισόγειο του Νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου κάθε μέρα από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. (πλην αργιών). Δέχονται προγραμματισμένες επισκέψεις, κατόπιν συνεννόησης με τον Ιατρό, αλλά και έκτακτες. Εξετάζονται και παρακολουθούνται συστηματικά ασθενείς με νοσήματα τα οποία ανήκουν στο ευρύτατο φάσμα της Γενικής Ιατρικής. Εξυπηρετούν, έκαστο, 10 – 20 κλινικά περιστατικά κάθε φορά και επιπλέον αυτών, ασθενείς που χρειάζονται απλώς συνταγογράφηση ή ιατρική γνωμάτευση.