Το αναισθησιολογικό τμήμα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας στελεχώνεται από: 1 Δ/ντή Ε.Σ.Υ..

Λειτουργία Τμήματος
Χειρουργικές αίθουσες: Καθημερινά λειτουργεί 1 χειρουργική αίθουσα για τα έκτακτα χειρουργικά περιστατικά, τα οποία  διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα.

Συντονισμός: Καθημερινά συντονιστής αναισθησιολόγος ασχολείται με τη διεκπεραίωση καθώς και τη διαχείριση εκτάκτων χειρουργείων όταν προκύψουν.
Αίθουσα ανάνηψης: Λειτουργεί αίθουσα ανάνηψης με 1 κλίνη και με αποκλειστική απασχόληση 2 νοσηλευτών αναισθησίας για την άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση και φροντίδα των ασθενών ούτως ώστε με την σύμφωνη γνώμη του αναισθησιολόγου να αποχωρούν από το χειρουργείο με ασφάλεια.

Μετεγχειρητική αναλγησία
Εφαρμογή μετεγχειρητικής αναλγησίας με:
Συνεχή ή κατ’ επίκληση ενδοφλέβια έγχυση ή
Συνεχή ή κατ’ επίκληση επισκληρίδιο έγχυση.

Υποστήριξη και αναζωογόνηση ασθενών
Σε καθημερινή βάση το αναισθησιολογικό τμήμα συμμετέχει στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.
Χορηγεί καταστολή σε όλα τα τμήματα και ιατρεία εκτός χειρουργείου και συνεργάζεται με τον καρδιολόγο για ηλεκτρική ανάταξη αρρυθμιών.
Συμμετέχει στην ανάνηψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών ασθενών με διάφορες παθολογικές καταστάσεις.
Συμμετέχει στη διακίνηση και διακομιδή βαρέως πασχόντων ασθενών διασωληνωμένων ή μη εντός και εκτός νοσοκομείου, στον ίδιο ή σε άλλο Νομό ελλείψει κλίνης ΜΕΘ στο νοσοκομείο.

Προεγχειρητικός Έλεγχος
Εκτός από την διεκπεραίωση του προεγχειρητικού ελέγχου του προγράμματος χειρουργείου, ασχολείται και με τον προεπεμβατικό έλεγχο βαρέως πασχόντων ασθενών για τον έγκαιρο προγραμματισμό επιπλέον ελέγχου και θεραπευτικής παρέμβασης. Προεγχειρητικός έλεγχος πραγματοποιείται καθημερινά. Ο αναισθησιολόγος είναι υπεύθυνος για τον προεγχειρητικό έλεγχο και τις προεγχειρητικές οδηγίες των ασθενών στους οποίους θα χορηγήσει αναισθησία.

Διαχείριση πόνου
Η διαχείριση πόνου αφορά ασθενείς με οξύ ή χρόνιο πόνο καλοήθους ή κακοήθους αιτιολογίας και αντιμετώπιση χρόνιου πόνου στις κλινικές (κακοήθη πόνο). Στις θεραπευτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνονται περιφερικοί και κεντρικοί νευρικοί αποκλεισμοί.

Στις επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης του πόνου περιλαμβάνονται:
1. Κεντρικοί αποκλεισμοί (αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή και ουριαία επισκληρίδιος αναλγησία)
2. Συμπαθητικοί αποκλεισμοί (αστεροειδούς γαγγλίου, παρασπονδυλικός, οσφυϊκός αποκλεισμός)
3. Διηθήσεις σημείων πυροδότησης
4.Αποκλεισμός περιφερικών νεύρων (μηριαίου, κνημιαίου, περονιαίου, ισχιακού, κτλ)
5. Ενδοφλέβια χορήγηση συνδυασμού φαρμάκων κατά περίπτωση
6. Ενδοαρθρικές εγχύσεις φαρμάκων

Στις μη επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης του πόνου περιλαμβάνονται η χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και η συνταγογράφηση τους, ειδικά των ναρκωτικών αναλγητικών ουσιών.

Κλινικό έργο
Στις εφαρμοζόμενες αναισθησιολογικές τεχνικές περιλαμβάνονται:
• Γενική Αναισθησία με ενδοτραχειακή ή ρινοτραχειακή διασωλήνωση ή χρήση υπεργλωττιδικής συσκευής.
• Ξύπνια διασωλήνωση με χρήση ινοπτικού βρογχοσκοπίου.
• Περιοχική υπαραχνοειδής αναισθησία.
• Περιοχική επισκληρίδιος αναισθησία.
• Συνδυασμένη περιοχική αναισθησία: υπαραχνοειδής και επισκληρίδιος.
• Συνδυασμένη αναισθησία, γενική και επισκληρίδιος.
• Περιοχικοί αποκλεισμοί νεύρων.
• Ενδοφλέβια περιοχική αναισθησία.

Κανονισμός λειτουργίας
Το καθημερινό ωράριο λειτουργίας ξεκινάει στις 8:00 π.μ. Κάθε αναισθησιολόγος είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της αίθουσας στην οποία χορηγεί αναισθησία εντός του προβλεπόμενου χρόνου όπως καθορίζεται από τον κανονισμό χειρουργείου. Το Τμήμα λειτουργεί βάσει της Υπουργικής απόφασης Άρθρο του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ143/Α/83) και τις διατάξεις του Ν.1397/83 (ΦΕΚ 143/Α/83).
Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών για Ασφαλή Χορήγηση Αναισθησίας
Κατά την έναρξη της αναισθησίας είναι παρών ειδικευμένος αναισθησιολόγος και νοσηλεύτρια/τής αναισθησίας.
Υπάρχει μέριμνα για την συμμετοχή των αναισθησιολόγων κυκλικά σε όλες τις κλινικές. Κάθε αναισθησιολόγος είναι υπεύθυνος για τον προεγχειρητικό έλεγχο και τις προεγχειρητικές οδηγίες των ασθενών στους οποίους θα χορηγήσει αναισθησία. Μετά το πέρας του προεγχειρητικού ελέγχου ο ασθενής ενημερώνεται αναλυτικά τόσο για το είδος της αναισθησίας που δύναται και επιθυμεί να λάβει όσο και για τις πιθανές επιπλοκές από αυτήν. Ο ασθενής ακολούθως συναινεί για την ενημέρωσή του εγγράφως σε ανάλογο έντυπο.

Στόχοι
α. Στόχος του αναισθησιολογικού τμήματος είναι η Ασφάλεια των ασθενών και η Ποιότητα στην αναισθησία.
β. Η δυνατότητα ανάπτυξης ιατρείου πόνου ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σε καθημερινή βάση ή μία ημέρα επί πλέον και η ενδυνάμωσή του με την παρουσία ψυχολόγου.
γ. Η δημιουργία τμήματος ανώδυνου τοκετού σε συνεργασία με τη μαιευτική κλινική για την παροχή αναλγησίας στο φυσιολογικό τοκετό που θα μπορούσε να βελτιώσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην επίτοκο.