Επικοινωνία
Τηλεφωνικό κέντρο: 22753-50200
Κεντρικό Φαξ: 22750-22477
Κεντρικό e-mail: gni.ikarias@gmail.com

Τηλέφωνο για ραντεβού: 22753-50220, 50201

 

Για να δείτε τηλέφωνα επικοινωνίας του Ε.Κ.Α.Β Ικαρίας, της τοπικής Αστυνομίας και άλλων φορέων,πατήστε Στοιχεία Φορέων.

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Υπηρεσία Γραφείο Τηλέφωνο e-mail
∆ιοίκηση Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή stamoulitz@gmail.com
Ιατρική Γραφείο Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 22753-50226 gni.ikarias@gmail.com
Νοσηλευτική Γραφείο Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 22753-50239 gni.ikarias@gmail.com
∆ιοικητική ∆ιοικητική Διεύθυνση
22753-50265 ddy.gnky.ikarias@gmail.com
∆ιοικητική Οικονομικό Τμήμα
22753-50219 poy.gnky.ikarias@gmail.com
∆ιοικητική Λογιστήριο 22753-50220 gni.ikarias@gmail.com
∆ιοικητική Γραφείο Προσωπικού-Μισθοδοσίας 22753-50212 gni.ikarias@gmail.com
∆ιοικητική Γραφείο Προμηθειών 22753-50222 22753-50223 gni.ikarias@gmail.com
∆ιοικητική Τμήμα Κίνησης Ασθενών 22753-50209

22753-50211

gni.ikarias@gmail.com

 

Εδώ θα δείτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του νοσοκομείου μας. Τα τηλέφωνα είναι 3-ψήφια. Για να μας καλέσετε από οπουδήποτε εκτός νοσοκομείου, χρησιμοποιείστε το πρόθεμα 2275350.

 

Θάλαμοι Νοσηλείας
Αρ. Θαλάμου Τηλέφωνο Αρ. Θαλάμου Τηλέφωνο
1 22753-50271 9 22753-50279
2 22753-50272 10 22753-50280
3 22753-50273 11 22753-50281
4 22753-50274 12 22753-50282
5 22753-50275 14 22753-50284
6 22753-50276 15 22753-50285
7 22753-50277 16 22753-50286
8 22753-50278 17 22753-50287