Ενίσχυση του Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης:Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κωδ. ΟΠΣ: 5070508/6

 

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020). Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγωCOVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας  Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με προσωπικό 22 επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο  Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ικαρίας.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι  το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ικαρίας.

Καλώς ορίσατε…

Η Διοίκηση και το Προσωπικό του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας σας καλωσορίζουν στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας. Η ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, η επικράτηση των χρόνιων νοσημάτων, η νέα ακριβή ιατρική τεχνολογία, αλλά και οι αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών για άμεση, ανθρώπινη και αποτελεσματική περίθαλψη, επιβάλλουν την συνεχή εστίαση και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας σε κάθε επίπεδο παροχής είτε πρωτοβάθμιο είτε δευτεροβάθμιο. Ευελπιστούμε ο ιστότοπος αυτός να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο πρόσβασης και επικοινωνίας, παράγοντας για την ορθή ενημέρωση του πολίτη και του επαγγελματία υγείας και ευχόμαστε, με την συνεργασία όλων, να συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αφιλοκερδώς συνδρομή τους στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας τον κο Καρδαμάκη Αντώνιο Φοιτητή Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Αναπληρωτή Διοικητή Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο» κο Μοσχοβάκη Γεώργιο, τους εργαζομένους της Δ/νσης Πληροφορικής 7ης Υ.Πε. Κρήτης κα Αλεξόγλου Παναγιώτα και Καραμανωλάκη Νικόλαο, καθώς επίσης και το Γενοβέζικο Σύλλογο Φίλων Ικαρίας για τη χορηγία δαπανών φιλοξενίας της ιστοσελίδας.

Γενικά

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας, είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ενώ υπάγεται στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου και παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση. Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας και το διασυνδεόμενο με αυτό Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» λειτουργούν ως ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΠΔ), με ενιαίο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, έναν Διοικητή και έναν Αναπληρωτή Διοικητή.

Είναι το δεύτερο σε μέγεθος (οργανικές κλίνες: 40, ανεπτυγμένες: 40) και προσωπικό (περίπου 100 στελέχη) νοσοκομείο του Νομού Σάμου, εφημερεύει καθημερινά και δέχεται επείγοντα περιστατικά από το νησί της Ικαρίας και το σύμπλεγμα των νησιών Κορσεών – Θύμαινας, Φούρνων κλπ.

Διαθέτει αρκετά ικανοποιητικό αριθμό εξειδικευμένων Ιατρών, ειδικά εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό και εξυπηρετικό Διοικητικό προσωπικό, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες περίθαλψης κάθε πολίτη, χωρίς διακρίσεις.

Στην ευθύνη λειτουργίας του, ανήκουν οι αποκεντρωμένες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Θύμαινας, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων και Περιφερειακό Ιατρείο Χρυσομηλιάς.