Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

Ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για την ενημέρωση μισθοδοσίας των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.

Τα στοιχεία μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση μπορούν να βλέπουν οι μισθοδοτούμενοι μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές.

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α και β βαθμού, με τους προσωπικούς τους κωδικούς του TAXISnet, μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων και να αναζητούν, εκτός από τα πρόσφατα στοιχεία μισθοδοσίας τους, και αναδρομικά στοιχεία από το έτος που εντάχθηκε ο φορέας τους στην ΕΑΠ.

Διαύγεια

Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις στο Διαύγεια, πατήστε εδώ.

Διαβούλευση Προδιαγραφών