Η Παθολογική είναι μια από τις δυο παθολογικές κλινικές του νομού Σάμου και η μοναδική που βρίσκεται στο νησί της Ικαρίας, και βρίσκεται στον 1ο όροφο (παλαιά πτέρυγα) του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας. Εφημερεύει κάθε μέρα.

Στόχος του Τμήματος είναι η εξυπηρέτηση κάθε πολίτη που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες υγείας ειδικότητας παθολογίας και η λειτουργία του  περιστρέφεται γύρω από αυτό.
Σημαντικός επίσης σκοπός της κλινικής είναι η εκπαίδευση νέων ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου, όχι μόνο για το ιατρικό έργο, αλλά και για τη κοινωνική τους προσφορά γενικότερα.

Ο κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος διέπεται από τη σχετική νομολογία που αφορά το δημόσιο, τις διατάξεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ιατρική δεοντολογία.
Το κλινικό έργο ακολουθεί το κλασικό πρότυπο: επίσκεψη διευθυντή, επιμελήτριας και προϊσταμένης διεύθυνσης.
Οι νέες εισαγωγές εξετάζονται άμεσα, παράλληλα φυσικά με την καθημερινή φροντίδα των ήδη νοσηλευομένων ασθενών.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Οργανώνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου το οποίο περιλαμβάνει 2 κύριες ενότητες:
1. Μαθήματα από ειδικούς
2. Ανασκοπήσεις θεμάτων, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα.
Έμφαση δίνεται στη συνεχή εκπαίδευση πάνω στον ασθενή με καθημερινή αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με το μόνιμο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό του τμήματος.

Υποστήριξη άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου
Αντιμετώπιση Επείγοντος περιστατικού:
Καθημερινά εξετάζονται και υποστηρίζονται περιστατικά ιατρείου επειγόντων περιστατικών σε συνεργασία με τους Γενικούς Ιατρούς, του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας και τους εφημερεύοντες ιατρούς του ιατρείου.