Λειτουργεί στο ισόγειο του Νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου. Δέχονται προγραμματισμένες επισκέψεις, κατόπιν συνεννόησης με τον Ιατρό, αλλά και έκτακτες. Λειτουργεί καθημερινά (πλην αργιών). Εξυπηρετεί 10 – 20 κλινικά περιστατικά κάθε φορά και επιπλέον αυτών, ασθενείς που χρειάζονται απλώς συνταγογράφηση ή ιατρική γνωμάτευση.

Περιστατικά τα οποία εξυπηρετούνται αφορούν:

  • Γενική Καρδιολογία
  • Αρτηριακή Υπέρταση και Δυσλιπιδαιμιών
  • Καρδιακής Ανεπάρκεια
  • Στεφανιαία Νόσο
  • Αρρυθμίες.