Λειτουργεί στο ισόγειο του Νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου κάθε μέρα από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. (πλην αργιών). Δέχεται προγραμματισμένες επισκέψεις, κατόπιν συνεννόησης με τον Ιατρό, αλλά και έκτακτες. Εξετάζονται ασθενείς, και παρακολουθούνται συστηματικά ασθενείς με νοσήματα τα οποία ανήκουν στο ευρύτατο φάσμα της ΩΡΛ, καθώς επίσης, πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις ειδικότητας ΩΡΛ. Τέλος, Εξυπηρετεί 10 – 30 κλινικά περιστατικά κάθε φορά και επιπλέον αυτών, ασθενείς που χρειάζονται απλώς συνταγογράφηση ή ιατρική γνωμάτευση.