Το κλινικό έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επεμβάσεων ετησίως καλύπτοντας μεγάλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής, συμπεριλαμβανομένου και του τραύματος. Σκοπός είναι η συνεχής βελτίωση του έργου του Χειρουργικού Τμήματος.

Στο κλινικό έργο του χειρουργικού τμήματος συμπεριλαμβάνονται:

  • Έκτακτα χειρουργεία για κάλυψη των περιστατικών της εφημερίας και για άλλα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκομείου.
  • Μικροεπεμβάσεις.

Στο Χειρουργικό Τμήμα πραγματοποιούνται επεμβάσεις κλασικής χειρουργικής και επεμβάσεις τραύματος. Επιπροσθέτως, παρακολουθούνται οι σύγχρονες τάσεις και εφαρμόζουμε νέες χειρουργικές τεχνικές.

Η Χειρουργική Κλινική λειτουργεί τα παρακάτω ιατρεία:
Η καθημερινή κλινική πρακτική στο Χειρουργικό Τμήμα βασίζεται στην Ιατρική που βασίζεται στην τεκμηρίωση (Evidence based Medicine) αντικαθιστώντας την παρωχημένη παραδοσιακή προσέγγιση του ιατρού αυθεντία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση των μελών της κλινικής με τη συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και με τη μετεκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδας και εξωτερικού. Δίδεται έμφαση στην επιστράτευση των τελευταίων τεχνολογιών στον τομέα της διάγνωσης και θεραπείας με την εφαρμογή των ιατρικών οδηγιών (Clinical Guidelines) όπως διαμορφώνονται και εξελίσσονται διαρκώς στη πατρίδα μας και στα μεγάλα διεθνή κέντρα.
Το αναμενόμενο όφελος για τον ασθενή θα είναι σημαντικό αφού πλέον η θεραπεία δεν έγκειται στη συσσωρευμένη κλινική εμπειρία του εκάστοτε θεράποντα, που μπορεί να είναι περιορισμένη σε αριθμό, αλλά σε κλινικές μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών.