ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 02/2024 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 349947   Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 3541/01-05-2024 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού με συνοδό εξοπλισμό», CPV 33696300-8 προϋπολογισμού 50.000,00€ (Πενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ 6%, σε βάρος…

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση προκήρυξης θέσεων Ακτινολογίας, Αναισθησιολογίας & Γενικής Χειρουργικής σε βαθμό Διευθυντή κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

Απόφαση προκήρυξης θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας   ΑΔΑ:9Α21469Η8Κ-ΝΘ4 Φορέας έκδοσης: Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:67/06-03-2024 ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  (με εμπειρία στον αξονικό τομογράφο) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 2 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 3 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1   Για την εν…

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια του είδους «Κλίβανος Αποστείρωσης 6STU μίας θύρας με ενσωματωμένη γεννήτρια ατμού συνδεδεμένος με σύστημα αποσκλήρυνσης και απιονισμού νερού »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 01/2024 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 314268   Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 604/24-01-2024 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «Κλίβανος Αποστείρωσης 6STU μίας θύρας με ενσωματωμένη γεννήτρια ατμού συνδεδεμένος με σύστημα αποσκλήρυνσης και απιονισμού νερού » , CPV:…

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση προκήρυξης θέσεων Γενικής Χειρουργικής & Ακτινολογίας Επ.’Α κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

Απόφαση προκήρυξης θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας   ΑΔΑ:Ρ9ΠΑ469Η8Κ-Υ7Β Φορέας έκδοσης: Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:294/07-12-2023 ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1 2 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1   Για την εν λόγω πρόσληψη απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά προσόντα: α) Ελληνική…

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας Εξωτερικού Οφθαλμιατρικού Ιατρείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έναρξη λειτουργίας Εξωτερικού Οφθαλμιατρικού Ιατρείου Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ικαρίας ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας Οφθαλμολογικού ιατρείου στο Νοσοκομείο μας. Το Οφθαλμολογικό Ιατρείο θα λειτουργεί καθημερινά στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, με υπεύθυνο τον κο Μαυρομμάτη Θεόδωρο, Επιμελητή ΄Β Οφθαλμιατρικής. Για προγραμματισμό ραντεβού και επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται…

Διαβάστε Περισσότερα

Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Χειρουργικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 3-11-2023, στον ιστότοπο του ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, τον Πίνακα Τελικής (μετά τη συνέντευξη) Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ. Α της ειδικότητας, που περιλαμβάνεται στην υπ.αρίθμ.: 61/10-03-2023 (ΑΔΑ ΨΚ97469Η8Κ-9ΥΝ) προκήρυξη (ορθή επανάληψη) έπειτα από την υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 ΑΔΑ:ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.». Οι υποψήφιοι θα κληθoύν…

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   30 – 31 Οκτωβρίου 2023 Ταυτόχρονες δράσεις ενημέρωσης από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» για τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού     Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο…

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2023 για την προμήθεια υπηρεσίας «Αποκομιδή Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 2 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 198564   Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 5765/14-07-2023 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσίας «Αποκομιδή Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων», CPV 90524100-7 προϋπολογισμού 55.000,00€ (Πενήντα πέντε χιλιάδων ευρω) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του…

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/2023 για την προμήθεια ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 194572   Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 4255/26-05-2023 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό», CPV 33696500-0, για τις ανάγκες του Γ.Ν. –Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, για ένα (1) έτος,…

Διαβάστε Περισσότερα