2 η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ.Ν.– Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ικαρία, 29-07-2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ. Υ. Ικαρίας με προσωπικό κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ή ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στον αξονικό τομογράφο.

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού, κλάδου ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας με εμπειρία στον αξονικό τομογράφο για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας (κα Ζηκούδη, τηλ.: 22753-50212, e-mail: prosopikogniikarias@gmail.com).

Από τη Δ/νση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας