ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια των ειδών «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ με συνοδό εξοπλισμό»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 02/2024 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 349947   Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προκηρύσσει το με αριθμ.πρωτ: 3541/01-05-2024 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού με συνοδό εξοπλισμό», CPV 33696300-8 προϋπολογισμού 50.000,00€ (Πενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ 6%, σε βάρος…

Διαβάστε Περισσότερα