Απόφαση προκήρυξης θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

Απόφαση προκήρυξης των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ως εξής: ΑΔΑ: 6ΜΟΥ469Η8Κ-ΙΗΩ Φορέας έκδοσης: Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 177/08-08-2022 Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 2 Γ.Ν – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1 3 Γ.Ν – Κ.Υ….

Διαβάστε Περισσότερα