Χαιρετισμός Διοικητή

Εκ μέρους της Διοίκησης και του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου μας. Οι άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας και ο σύγχρονος εξοπλισμός του επιτρέπουν στο άριστα καταρτισμένο προσωπικό να φροντίζει την υγεία των πολιτών και των επισκεπτών του Νησιού της Ικαρίας αλλά και του συμπλέγματος των νησιών Θύμαινας και Φούρνων με τον καλύτερο τρόπο.
Κατανοώντας την αγωνία των ασθενών και των οικείων τους και αναλογιζόμενοι την ευθύνη που έχουμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες και τους επισκέπτες της Ικαρίας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με γνώμονα πάντα την ομαδική προσπάθεια, έτσι ώστε μέσω της απρόσκοπτης και οργανωμένης λειτουργίας του Νοσοκομείου μας να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με χαμόγελο και ανθρωπιά.

Από τις βασικές θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας είναι:

  • Η χωρίς αποκλεισμούς και δυσβάστακτες οικονομικές επιβαρύνσεις πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.
  • Η ίση, δίκαιη, αποτελεσματική αντιμετώπιση και η προάσπιση της αξιοπρέπειας ασθενών και συνοδών.
  • Ηπαροχή ποιοτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
  • Η εύρυθμη, ουσιαστική και διαφανής λειτουργία των διοικητικών, νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας.
  • Η αναβάθμιση του ρόλου του Νοσοκομείου μας στη συνείδηση των συμπολιτών μας.

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των υπηρεσιών υγείας, στο σύνολό τους, τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, η αντιμετώπιση της ίδιας της υγείας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών ως δικαίωμα και κοινό αγαθό, σε συνδυασμό με την αποδοτική και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, αποτελεί το κεντρικό σημείο πλεύσης της διοίκησης και των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας. Αναγνωρίζοντας τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, γνωρίζοντας καλά τον χώρο της υγείας και τα αίτια των προβλημάτων, καθημερινά προσφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας, ώστε το Νοσοκομείο μας να είναι φωτεινό παράθυρο συλλογικής – ομαδικής εργασίας με μοναδικό στόχο την ανακούφιση, τη φροντίδα, την θεραπεία όσων χρειάζονται τις υπηρεσίες του.

Μέσα από τον δικτυακό μας τόπο έχετε τη δυνατότητα να μας γνωρίσετε καλύτερα και να ενημερωθείτε με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχονται από το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας, σε συνεργασία με όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους Φορείς. Μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήστε χρήσιμες πληροφορίες για το Νοσοκομείο μας ώστε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.