Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου 

Ανακοινώνει

Την έναρξη υποβολής ατομικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων 2019 ως ακολούθως: Οι ατομικές αιτήσεις με φωτογραφία του ενδιαφερομένου/νης και συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην έδρα της 2ηςΥ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου,

Θηβών 196-198 (κτίριο Κεράνης)  στον ΄Αγιο Ιωάννη Ρέντη από Πέμπτη  15 Νοεμβρίου έως και  Παρασκευή 30 Noεμβρίου  2018 από τις 11 π.μ. έως 13 μ.μ. κατά τα οριζόμενα της Ανακοίνωσης.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ