«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια
διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ.Ικαρίας»

Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ανακοινώνει , κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 26ου Θέματος/8ης Συνεδρίασης/23-03-2021 Απόφασης του κοινού Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, ότι τίθενται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Ν.- Κ.Υ.Ικαρίας», μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας 2018.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας και του Γ.Ν.Σάμου «Άγιος Παντελεήμων». Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα έως και τις 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα.Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
(http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις,

στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» (https://www.nosokomeiosamou.gr/) στο πεδίο Δημόσια Διαβούλευση

στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας (http://www.gnikarias.org) στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις
– Γραφείο Προμηθειών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

3 thoughts on “Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ.Ικαρίας

 1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ

  Προς:

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ »

  12 Απριλίου 2021

  Θέμα: «1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα τεχνητού νεφρού προς Α’ διαβούλευση».

  Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής.
  Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονες και ποιοτικές ειδικές πολυθρόνες αιμοκάθαρσης, της πλέον προηγμένης τεχνολογίας, του παγκοσμίου φήμης κορυφαίου κατασκευαστή ΒORCAD – LINET GROUP, ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν και καλύπτονται πιθανότατα από έναν και μόνο κατασκευαστή παρόλο που οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων μας είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις, έχουν τοποθετηθεί στα περισσότερα Νοσοκομεία της Ελλάδας και του κόσμου γενικότερα.
  Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, αφενός περιορίζεται εντελώς ο ανταγωνισμός, αφετέρου δε βλάπτεται και το δημόσιο συμφέρον, αφού περιορίζεται εντελώς η δυνατότητα συμμετοχής των
  εταιρειών που διαθέτουν τέτοια ιατρικά προϊόντα και μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

  Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του νοσοκομείου σας για την 1η δημόσια διαβούλευση της 12ης Απριλίου για το αίτημα «1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού» του Νοσοκομείου σας, σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

  2. ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

  1. Στην τεχνική προδιαγραφή στο σκέλος «Λειτουργία» ζητούνται τα κάτωθι:

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  «Ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης».

  Η παραπάνω απαίτηση με την αναφορά να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης περιορίζει την συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς επίσης και πολλών εταιρειών που διαθέτουν πολυθρόνες αιμοκάθαρσης χωρίς ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής προς διεύρυνση του ανταγωνισμού ως εξής:

  «Επιθυμητό. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης».

  2. Στην τεχνική προδιαγραφή στο σκέλος «ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» ζητούνται τα κάτωθι:

  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  «-ΠΛΑΤΟΣ 0,90μ. περίπου
  -ΜΗΚΟΣ 2,00μ. περίπου».

  H παραπάνω απαίτηση με την αναφορά η πολυθρόνα να διαθέτει διάσταση σε πλάτος 0,90μ περίπου περιορίζει αδικαιολόγητα την συμμετοχή της εταιρείας μας όπως επίσης και πολλών άλλων εταιρειών που διαθέτουν πολυθρόνες οι οποίες διαθέτουν πλάτος περίπου 0, 60μ. Οι περισσότεροι Κατασκευαστικοί Οίκοι διαθέτουν πλάτος της επιφάνειας της καρέκλας (πλάτος καθίσματος) περίπου στα 0,60 μ.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής προς διεύρυνση του ανταγωνισμού ως εξής:

  «ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  «-ΠΛΑΤΟΣ 0,60μ. περίπου
  -ΜΗΚΟΣ 2,10μ. περίπου».

  3. Στην τεχνική προδιαγραφή στο σκέλος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ζητούνται τα κάτωθι:
  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
  -Κατασκευή υψηλής αντοχής, ώστε να δέχεται και ασθενείς με βάρος ζύγισης 200 kg».

  H παραπάνω απαίτηση με την αναφορά η πολυθρόνα να διαθέτει αντοχή σε βάρος ζύγισης ασθενή 200 kg περιορίζει αδικαιολόγητα την συμμετοχή της εταιρείας μας όπως επίσης και πολλών άλλων εταιρειών που διαθέτουν πολυθρόνες οι οποίες διαθέτουν αντοχή βάρους περίπου στα αριθμητικά δεδομένα που ζητούνται.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής προς διεύρυνση του ανταγωνισμού ως εξής:

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
  -Κατασκευή υψηλής αντοχής, ώστε να δέχεται και ασθενείς με βάρος τουλάχιστον 190 kg. Μεγαλύτερο θα εκτιμηθεί».

  4.Στην τεχνική προδιαγραφή στο σκέλος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ζητούνται τα κάτωθι:
  «- Ρύθμιση θέσεων με 4 ηλεκτροκινητήρες μέσω ενσύρματου χειριστηρίου με ενδείξεις στους διακόπτες για τις πολλαπλές κινήσεις της πολυθρόνας: ….
  …3. Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας στην θέση TRENDELENBURG και ΑΝΤITRENDELENBURG (σε χρόνο <10’’)».

  Η παραπάνω απαίτηση με την αναφορά να διαθέτει η πολυθρόνα ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας στην θέση ΑΝΤITRENDELENBURG περιορίζει αδικαιολόγητα την συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς επίσης και πολλών άλλων εταιρειών που διαθέτουν μόνο την θέση Trendelenburg όπου η συγκεκριμένη θέση είναι σημαντική για γρήγορη ρύθμιση σε περιπτώσεις άμεσης οξυγόνωσης του εγκεφάλου κτλ. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό η πολυθρόνα να διαθέτει και προγραμματισμένες κινήσεις μέσω του ενσύρματου χειριστηρίου ώστε να διευκολύνει τον ασθενή και το ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό και κουμπί ενεργοποίησης των κινήσεων αυτών προς αποφυγήν απρόσκοπτων κινήσεων.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

  «- Ρύθμιση θέσεων με 4 ηλεκτροκινητήρες μέσω ενσύρματου χειριστηρίου με ενδείξεις στους διακόπτες για τις πολλαπλές κινήσεις της πολυθρόνας: ….
  …3. Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας στην θέση TRENDELENBURG σε εύρος 0ο – -12ο. Να διαθέτει και τις εξής προγραμματισμένες κινήσεις μέσω του ενσύρματου χειριστηρίου: Flat position και θέση υποδοχής ασθενούς. Να διαθέτει κουμπί ενεργοποίησης των κινήσεων και μετά το πέρας ορισμένου χρόνου σε αδράνεια να απενεργοποιούνται αυτόματα ώστε να υπάρχει περιορισμός σε απρόσκοπτες κινήσεις».

  5.Στην τεχνική προδιαγραφή στο σκέλος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ζητούνται τα κάτωθι:
  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
  -Δύο βραχίονες σταθεροί, ίδιας κατασκευής με το στρώμα, ικανού πλάτους, με κατάλληλη άρθρωση για ρύθμιση σε πολλές θέσεις και σταθεροποίηση με εύχρηστο μηχανισμό».

  Η παραπάνω απαίτηση με την αναφορά η πολυθρόνα να διαθέτει δύο βραχίονες ίδιας κατασκευής με το στρώμα περιορίζει αδικαιολόγητα την συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς επίσης και πολλών άλλων εταιρειών που διαθέτουν βραχίονες από ανθεκτικό υλικό και στιβαρής κατασκευής για την μέγιστη άνεση του ασθενή.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής προς διεύρυνση του ανταγωνισμού ως εξής:

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
  -Δύο βραχίονες σταθεροί, ανθεκτικής κατασκευής, ικανού πλάτους, με κατάλληλη άρθρωση για ρύθμιση σε πολλές θέσεις και σταθεροποίηση με εύχρηστο μηχανισμό».

  6.Στην τεχνική προδιαγραφή στο σκέλος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ζητούνται τα κάτωθι:
  «Ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης για την απεικόνιση το βάρους του ασθενούς κατά την διάρκεια της θεραπείας».

  Η παραπάνω απαίτηση με την αναφορά να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης περιορίζει την συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς επίσης και πολλών εταιρειών που διαθέτουν πολυθρόνες αιμοκάθαρσης χωρίς σύστημα ζύγισης.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής προς διεύρυνση του ανταγωνισμού ως εξής:

  «Επιθυμητό. Ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης για την απεικόνιση το βάρους του ασθενούς κατά την διάρκεια της θεραπείας».

  7.Στην τεχνική προδιαγραφή στο σκέλος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ζητούνται τα κάτωθι:
  «Περιστρεφόμενο τραπεζίδιο 360ο με δυνατότητα κλίσης».

  Η παραπάνω απαίτηση με την αναφορά να διαθέτει περιστρεφόμενο τραπεζίδιο 360ο με δυνατότητα κλίσης περιορίζει αδικαιολόγητα την συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς επίσης και πολλών άλλων εταιρειών που διαθέτουν τραπεζίδιο για την διευκόλυνση του ασθενούς.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής προς διεύρυνση του ανταγωνισμού ως εξής:

  «Προσθαφαιρούμενο τραπεζίδιο για την διευκόλυνση του ασθενούς».

  Χαραλαμποπούλου Γεωργία
  Product Manager
  Critical Care

 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΕΩΣ 12-04-2021

  ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ – ΟΞΥΜΕΤΡΟ

  Στην παράγραφο 1 ζητείται :
  «1. Να είναι μόνιτορ αναίμακτης μέτρησης της πίεσης, κατάλληλο για μέτρηση σε ενήλικες»

  Στο σύνολο των προδιαγραφών δεν προδιαγράφεται η δυνατότητα της οξυμετρίας, παράμετρος η οποία αναφέρεται στον τίτλο της προμήθειας.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «1. Να είναι μόνιτορ αναίμακτης μέτρησης της πίεσης και της οξυμετρίας, κατάλληλο για μέτρηση σε ενήλικες»

  Στην παράγραφο 2 ζητείται :
  «2. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης της πίεσης από 10 έως 270 mmHg.»

  Θα πρέπει να προστεθεί και το εύρος μέτρησης της οξυμετρίας από 1-100%

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «2. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης της πίεσης από 10 έως 270 mmHg και της οξυμετρίας από 1-100%.»

  Στην παράγραφο 3 ζητείται :
  «3. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης παλμικού ρυθμού από 40 έως 200 bpm.»

  Μέσω της οξυμετρίας το εύρος ορίων μέτρησης του παλμικού ρυθμού είναι μεταξύ 25 έως 300 bpm.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «3. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης παλμικού ρυθμού από 25 έως 300 bpm.»

  Στην παράγραφο 4 ζητείται :
  «4. Να διαθέτει ενδείξεις της συστολικής, της διαστολικής και της μέσης πίεσης.»

  Θα πρέπει να αναφέρεται και η ένδειξη της οξυμετρίας ταυτόχρονα με την κυματομορφή της.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «4. Να διαθέτει ενδείξεις της συστολικής, της διαστολικής και της μέσης πίεσης όπως επίσης της οξυμετρίας και της αντίστοιχης πλυθυσμογραφικής κυματομορφής.»

  Στην παράγραφο 6 ζητείται :
  «6. Οι μετρήσεις της αναίμακτης πίεσης να γίνονται είτε κατ΄επίκληση, είτε αυτόματα, είτε συνεχώς.»

  Μία σημαντική λειτουργία μέτρησης είναι ο μέσος όρος πιέσεων, λειτουργία που την συναντάμε ακόμα και στα απλά πιεσόμετρα καθώς έτσι βοηθάει το ιατρικό προσωπικό να έχει μετρήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια αποκλείοντας το φαινόμενο της άσπρης μπλούζας.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «6. Οι μετρήσεις της αναίμακτης πίεσης να γίνονται κατ΄επίκληση, αυτόματα, συνεχώς και με μέσο όρο.»

  Στην παράγραφο 9 ζητείται :
  «9. Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού»

  Για μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά την φωτεινότητα των στοιχείων ή της οθόνης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «9. Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού με την δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας»

  Στην παράγραφο 10 ζητείται :
  «10. Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου – για μεγάλη διάρκεια ζωής και χωρίς φαινόμενο μνήμης – με αυτονομία 10 ωρών κατ΄ελάχιστο, με όλες τις παραμέτρους σε λειτουργία. Ο φορτιστής της μπαταρίας να είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα.»

  Θεωρούμε ότι η μπαταρία θα πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 18 ώρες ώστε να καλύπτει την μεταφορά αλλά και την διακοπή ρεύματος. Επίσης, το φαινόμενο μνήμης δεν παρουσιάζεται σε μπαταρίες λιθίου αλλά σε παλαιότερης τεχνολογίας μπαταρίες.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «10. Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου – για μεγάλη διάρκεια ζωής– με αυτονομία 18 ωρών κατ΄ελάχιστο, με όλες τις παραμέτρους σε λειτουργία. Ο φορτιστής της μπαταρίας να είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα.»

  Στην παράγραφο 15 ζητείται :
  « 15. κατά την παράδοση να συνοδεύεται από cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παίδων, καθώς και σωλήνα σύνδεσης της περιχειρίδας με το πιεσόμετρο.»

  Θα πρέπει να αναφέρονται και τα παρελκόμενα της οξυμετρίας.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:
  « 15. κατά την παράδοση να συνοδεύεται από αισθητήρα οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παίδων, καθώς και σωλήνα σύνδεσης της περιχειρίδας με το πιεσόμετρο.»

  Με εκτίμηση

  Κωνσταντίνος Χρονάκης
  Product Manager
  Critical Care

 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΕΩΣ 12-04-2021

  ΕΙΔΟΣ: ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ (AED) ΦΟΡΗΤΟΣ

  Στην παράγραφο 5 ζητείται :

  «Χρόνος ανάλυσης ΗΚΓ: <10’’»

  Θα πρέπει ο συνολικός χρόνος ανάλυσης ΗΚΓ και φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια να είναι περίπου στα 10’’ και όχι στα 18΄΄, όπως αυτό αφήνει να εννοηθεί στην παρούσα και επόμενη προδιαγραφή.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ανάλυση του ΗΚΓ και την φόρτιση στα maximum joules να είναι περίπου 10’’

  Στην παράγραφο 6 ζητείται :
  «χρόνος φόρτισης στα maximum joules: <8’’»

  Όπως αναφέρουμε και παραπάνω ο χρόνος φόρτισης θα πρέπει να συμψηφίζεται με τον χρόνο ανάλυσης του ΗΚΓ. Οπότε προτείνουμε την διαγραφή της εν λόγω προδιαγραφής καθώς αντικαθίσταται από την παραπάνω.

  Στην παράγραφο 9 ζητείται :
  «Μέτρηση διαθωρακικής αντίστασης: 25-100 ohm»

  Το εύρος θα πρέπει να είναι έως και τα 250 ohm ώστε να καλύπτει και ασθενείς μεγαλύτερου όγκου.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «Μέτρηση διαθωρακικής αντίστασης: 25-250 ohm»

  Στην παράγραφο 10 ζητείται :
  «μέγιστη απόδοση: 200 απινιδώσεις ή 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας»

  Η απόδοση ακόμα και 100 απινιδώσεων είναι αρκετά μεγάλος ώστε να καλύψει πολλαπλά συμβάντα ειδικά όταν ο απινιδωτής πρόκειται να βρίσκεται σε σημεία δημόσιας χρήσης όπου σπάνια υπάρχουν πολλαπλά περιστατικά όπου να απαιτούνται συνεχόμενη χρήση του απινιδωτή.

  Οπότε προς εξασφάλιση της ευρείας συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την προδιαγραφή ως εξής :

  «Μέγιστη απόδοση: 100 απινιδώσεις ή 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας»

  Στην παράγραφο 11 ζητείται :
  « εύρος ΗΚΓ: 2-25Hz”

  Το εύρος του ΗΚΓ το συναντάμε συνήθως ως χαρακτηριστικό στους ΗΚΓφους και στα Μόνιτορ και όχι στους απινιδωτές.

  Οπότε προτείνουμε την διαγραφή της εν λόγω προδιαγραφής.

  Στην παράγραφο 12 ζητείται :
  «Τύπος μπαταρίας: LiMnΟ2 (12V 4200mA)»

  Είναι επουσιώδες η αναφορά στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μπαταρίας καθώς αυτό που ενδιαφέρει τον χρήστη είναι η διάρκεια χρήσης της είτε σε απινιδώσεις είτε σε ώρες λειτουργίας, χαρακτηριστικό που αναφέρεται σε προηγούμενη προδιαγραφή.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «Τύπος μπαταρίας: LiMnΟ2»

  Στην παράγραφο 13 ζητείται :
  «Πρόγραμμα αυτοελέγχου συσκευής: ημερήσιος έλεγχος»

  Όλοι οι απινιδωτές διαθέτουν την δυνατότητα αυτοελέγχων είτε ημερήσιων είτε εβδομαδιαίων. Παρόλα αυτά στην περίπτωση των ημερήσιων αυτοελέγχων η απόδοση της μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής μειώνεται δραστικά με αποτέλεσμα να απαιτείται η αντικατάστασή της πιο συχνά. Οπότε, για την αύξηση της ζωής της μπαταρίας για τουλάχιστον 6 έτη, οι έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται εβδομαδιαίος.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:
  «Πρόγραμμα αυτοελέγχου συσκευής: εβδομαδιαίος έλεγχος ώστε η διάρκεια της μπαταρίας να είναι για τουλάχιστον 6 χρόνια όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. »

  Στην παράγραφο 14 ζητείται :
  «Διαστάσεις: 8 χ 30 χ 27cm»

  Ο προσφερόμενος απινιδωτής από την εταιρία μας έχει επουσιώδεις αποκλίσεις από το ζητούμενο (± 10%).

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «Διαστάσεις: περίπου 8 χ 30 χ 27cm (± 10%)»

  Στην παράγραφο 15 ζητείται :
  «βάρος: 2,2 κιλά»

  Στο βάρος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα παρελκόμενα και η μπαταρία, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των απινιδωτών στην αγορά να είναι στα περίπου 2.5 κιλά

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:

  «βάρος: περίπου 2,5 κιλά συμπεριλαμβανομένων των παρελκομένων και της μπαταρίας»

  Στην παράγραφο 16 ζητείται :
  «Στοιχεία καταγραφής: σήμα ΗΚΓ έως 60’/γεγονός/καταγραφή ομιλίας»

  Η μνήμη θα πρέπει να αποθηκεύσει τουλάχιστον 2 ώρες ώστε να καλύπτει ακόμα και την περίπτωση πολύωρης μεταφοράς του ασθενή. Επιπλέον το προσφερόμενο από την εταιρία μας μοντέλο δεν διαθέτει καταγραφή της ομιλίας με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ανταγωνισμός.

  Οπότε προς εξασφάλιση της ευρείας συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την προδιαγραφή ως εξής :

  «Στοιχεία καταγραφής: σήμα ΗΚΓ τουλάχιστον 120’/γεγονός/καταγραφή ομιλίας (επιθυμητό)»

  Στην παράγραφο 17 ζητείται :
  «Μεταφορά δεδομένων: λογισμικό κατασκευαστή για μετάδοση δεδομένων μέσω USB. Εγγύηση καλής λειτουργίας: συσκευή 5 έτη, μπαταρία 4 έτη.

  Το απαιτούμενο της προδιαγραφής είναι η μεταφορά των δεδομένων. Οπότε αν αυτό επιτυγχάνεται μέσω USB ή μέσω κάρτας μνήμης δεν αλλάζει το τελικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, η εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής θα πρέπει να είναι 10 έτη, χαρακτηριστικό όπου πλέον οι περισσότεροι κατασκευαστές απινιδωτών το παρέχουν.

  Οπότε η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής:
  «Μεταφορά δεδομένων: λογισμικό κατασκευαστή για μετάδοση δεδομένων μέσω USB ή άλλο μέσο (να αναφερθεί). Εγγύηση καλής λειτουργίας: συσκευή 10 έτη, μπαταρία 4 έτη.»

  Με εκτίμηση

  Κωνσταντίνος Χρονάκης
  Product Manager
  Critical Care