ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 5 Για την προμήθεια της υπηρεσίας «AΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV90524400-0)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 5 Για την προμήθεια της υπηρεσίας «AΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV90524400-0)», του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0846. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ…

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟ ΤΡΙΠΟΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

Αγαπητέ κε Τριπόδη,  Σήμερα δεχτήκαμε εκ μέρους σας τη δωρεά: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ KYDOS, ΤΥΠΟΥ LED, 24 ΙΝΤΣΩΝ 20   Εκ μέρους των εργαζομένων του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή σας στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο η στήριξη…

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ

Αγαπητοί δωρητές,   Σήμερα δεχτήκαμε εκ μέρους σας, εις μνήμην Γεωργίου Κατσάφαρου, τη δωρεά των κάτωθι: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πολυμηχάνημα Laser Brother 1 Στηθοσκόπιο 1 Τρίποδο μπαστούνι 1   Εκ μέρους των εργαζομένων του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή σας στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών…

Διαβάστε Περισσότερα